Альманах «Університетська кафедра»

Про альманах

Альманах "УНІВЕРСИТЕТСЬКА КАФЕДРА"

Видання є некомерційним і розраховане на широке коло читачів.

Рік заснування: 2011

Видання присвячується актуальним теоретичним проблемам культурології, аксіології, філософії, етнології, альманах також містить дискусії, рецензії та анотації.

Відкритий доступ:    

Наукова періодика України (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського)

Свідоцтво про державну реєстрацію:Серія КВ №17909-6759Р
Міжнародна система реєстрації та
надання штрих-кодів для журналів:

ISSN 2523-4390 (Oнлайн),         ISSN 2227-1503 (Друкований)

Фахова реєстрація у ДАК МОН України:внесено до переліку наукових фахових видань
(наказ Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 № 153.)
Галузь науки:філософські науки
Періодичність видання:один раз на рік
Мови видання:    змішаними мовами (українська, російська,
англійська)
Засновник та видавець:Державний вищий навчальний заклад
“Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана“, Інститут прикладної та професійної етики
Головний редактор:Вільчинський Юрій Михайлович,
доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри філософії ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”
Відповідальний секретар:Кругляк Мирослава Іванівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

Члени редколегії

 

Остання редакція: 17.12.17