Альманах «Університетська кафедра»

Редколегія

Відомості про склад редакційної колегії альманаху
„УНІВЕРСИТЕТСЬКА КАФЕДРА“
станом на 07.04.17 р.
 


Вільчинський Юрій Михайлович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” (головний редактор).
Тел.: (044) 489-09-54;     e-mail: panjuriy@gmail.com

Вабалайте Рута Марія, доктор філософії, дослідник Інституту досліджень культури Литви, доцент Інституту гуманітарних наук Університету Миколо Ромеріо (Вільнюс, Литва)

Teл: 370 638 89114e-mail: marijavabalaite@mruni.eu

Вілюнас Далюс, доктор філософських наук, старший дослідник, завідувач відділу історії філософії Литви Інституту досліджень культури Литви (Вільнюс, Литва)

Tel.: 370-61568718; e–mail: daliusviliunas@gmail.com

Ввейнхардт Йоліта, доктор наук (менеджмент), головний дослідник Інституту спорту та іновацій (Литовський університет спорту), професор кафедри менеджменту, економіки та соціології факультету спортивної освіти Литовського університету спорту, професор кафедри менеджменту факультету економіки та менеджменту Університету Вітовта Великого (Литва)

Teл: 370 698 06 668    e-mail: jolita.vveinhardt@gmail.com

www.mobingas.lt

Гаєвська Оксана Борисівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри політології та соціології ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”.
Тел.: (044) 456-55-10;    e-mail: gaev_ok@mail.ru

Деркач Вадим Леонтійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” (заступник головного редактора)
Тел.: (044) 489-09-54;     e-mail: drcrex@i.ua

Загрійчук Іван Дмитрович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та соціології Української державної академії залізничного транспорту (м. Харків).
Тел.: 3(8057)730-10-92;     e-mail: zagrij@yahoo.com
Козловська Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та літератури ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”.
Тел.: (044) 489 09 34;    e-mail: kukr@kneu.edu.ua
Кругляк Мирослава Іванівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” (відповідальний секретар).
Тел.: (044) 489-09-54;    e-mail: mkruhlyak@i.ua
Латишева Валентина Василівна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціології, психології і соціального менеджменту Московського Авіаційного Інституту (національного дослідницького університету) м. Москва, РФ.
Тел.: 8-499-158-49-92;    e-mail: latyshevaWW@mail.ru
Прихода Мирослава-Ярослава Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри видавничої справи і редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Тел.: (044) 481 45 36;    e-mail: prykhoda@yahoo.com
 

Румянцев Олег Євгенович, доктор з дослідницької праці (Dottore di ricerca), доцент за контрактом і лектор у галузі славістичних студій Університету Мачерата (Università degli Studi di Macerata), Італія.

E-mail: oleg.rumyantsev@unimc.it

Скринник Михайло Антонович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національного лісотехнічного університету України (м. Львів).
Тел.: 38-032-239-27-98;    e-mail: lisfilos@ukr.net
Рижко Лариса Володимирівна, доктор філософських наук,  провідний науковий співробітник Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва Національної академії наук України.
Тел.: (044) 4212068;     e-mail: ryzhko_lv@mail.ru
Цимбалюк Світлана Олексіївна, доктор економічних наук, доцент, декан факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
Чорноморденко Іван Васильович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Київського національного університету будівництва і архітектури.
Тел.: (044) 241 55 85;    e-mail: hmurii@ukr.net

 

Остання редакція: 05.11.17