Альманах «Університетська кафедра»

Вимоги до статей

Матеріали друкуються мовою оригіналу (українська, російська – іноземні автори країн СНД, англійська). Рукопис статті обсягом 0,5 др. арк. має бути оформлений відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань: авторська довідка, адреса, УДК, заголовки, анотації та ключові слова українською, англійською та російською мовами. Обсяг анотації українською та російською – 200-300 знаків, англійською – 2-5 тисяч знаків.
Стаття має містити постановку проблеми та її зв'язок з важливими науково-практичними завданнями, актуальність теми, аналіз останніх досліджень і публікацій, основні висновки та перспективи подальших досліджень.

Покликання на використані джерела подавати внизу сторінки за зразком: Франко І. Поза межами можливого // Франко І.Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 45. – с.276-285. - С. 284;  Залізняк Л. Л.Первісна історія України. – К.: Вища школа, 1999. – 263 с. – С. 143.
Редколегія здійснює відбір (внутрішнє рецензування) матеріалів та організовує проведення зовнішнього рецензування статей, що готуються до публікації.
Відхилені рукописи авторам не повертаються. Опубліковані матеріали віддзеркалюють точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації, посилання на філософські першоджерела, цитати, власні імена тощо, несуть автори публікацій.

Остання редакція: 15.06.14